elfinho

elfinho

初中生物学教育 驴行爱好者 书虫

个人签名:喜欢读万卷书,行万里路,用相机记录下一路的光与影。爱笑也爱闹,美食美物心头好。

博客:516502.qzone.qq.com

elfinho的日志(全部0篇)

©果壳网    京ICP证100430号    京网文[2018] 6282-492号    新出发京零字第朝200003号     京公网安备11010502007133号

违法和不良信息举报邮箱:jubao@guokr.com    举报电话:18612934101    网上有害信息举报专区    儿童色情信息举报专区