vincentheo

vincentheo

微生物学硕士生,摇滚爱好者

个人签名:大龄科研女青年,研究苦逼真菌。1/3个阿宅,1/3个文艺女青年,1/3个疯子女流氓。

vincentheo的文章(全部4篇)

©果壳网    京ICP证100430号    京网文[2018] 6282-492号    新出发京零字第朝200003号     京公网安备11010502007133号

违法和不良信息举报邮箱:jubao@guokr.com    举报电话:18612934101    网上有害信息举报专区    儿童色情信息举报专区