luzheng8783

luzheng8783

凡人(学生物的)

北京 海淀区

个人签名:喜欢科学,喜欢严谨叫真,喜欢用数据说明问题,学生物的,但是生物很一般

被关注 (全部2人)

©果壳网    京ICP证100430号    京网文[2018] 6282-492号    新出发京零字第朝200003号     京公网安备11010502007133号

违法和不良信息举报邮箱:jubao@guokr.com    举报电话:18612934101    网上有害信息举报专区    儿童色情信息举报专区